Settle

Định nghĩa Settle là gì?

SettleSettle. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Settle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để hoàn thành một giao dịch, dập tắt một trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, thực hiện hợp đồng, hoặc nghỉ hưu một món nợ.

Definition – What does Settle mean

To complete a transaction, extinguish a liability, fulfill an obligation, perform a contract, or retire a debt.

Source: ? Business Dictionary