Shaking My Head (SMH)

Định nghĩa Shaking My Head (SMH) là gì?

Shaking My Head (SMH)Lắc My Head (SMH). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shaking My Head (SMH) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lắc đầu, thường được viết tắt là SMH, là một loại chat và Internet lóng cho biểu hiện dùng. Nó thường có hiệu quả báo hiệu sự thất vọng của ai đó hoặc ghê tởm cho cái gì đó, hoặc phản ứng cảm xúc tiêu cực tương tự khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giống như từ viết tắt thông thường khác, SMH phát triển từ mô hình sử dụng nơi bàn phím, màn hình cảm ứng và giao diện của các thiết bị dẫn mọi người cố gắng gõ mọi thứ nhanh chóng hơn và mất rất nhiều phím tắt từ vựng. Sử dụng SMH co, một người nào đó có hiệu quả có thể bày tỏ cảm xúc của mình thông qua tin nhắn văn bản hoặc địa điểm khác chỉ trong ba chữ cái, như trái ngược với 13 chữ cái và hai không gian.

What is the Shaking My Head (SMH)? – Definition

Shaking my head, commonly abbreviated as SMH, is a type of chat and Internet slang for user expression. It often effectively signals someone’s disappointment or disgust for something, or other similar negative emotional reactions.

Understanding the Shaking My Head (SMH)

Like other typical acronyms, SMH developed from user patterns where the keyboards, touch screens and interfaces of the devices led people to try to type things more quickly and take a lot of lexical shortcuts. Using the contraction SMH, someone can effectively express their emotions through text messaging or other venues in just three letters, as opposed to 13 letters and two spaces.

Thuật ngữ liên quan

  • Chat Slang
  • Chat
  • I Am Not A Lawyer (IANAL)
  • In My Humble Opinion (IMHO)
  • Acronym
  • Backronym
  • Contact List
  • Chat
  • Chat Room
  • Chat Slang

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm