SJC File

? Cách mở file .SJC? Những phần mềm mở file .SJC và sửa file lỗi. Convert N/A SJC file sang định dạng khác.

.SJC File Extension

   

File name SJC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SJC là file gì?

SJC là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .SJC file

Để mở file .SJC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SJC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SJC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SJC do người dùng đóng góp.

  • Sothink JavaScript Web Scroller

Chuyển đổi file .SJC

File .SJC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.