SPARKLE File

? Cách mở file .SPARKLE? Những phần mềm mở file .SPARKLE và sửa file lỗi. Convert N/A SPARKLE file sang định dạng khác.

.SPARKLE File Extension

   

File name SPARKLE File
File Type Sparkle Website Project
Nhà phát triển River SRL
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SPARKLE là file gì?

SPARKLE là Web Files – Sparkle Website Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi River SRL.

Một tập tin SPARKLE là một dự án tạo ra bởi sông SRL Sparkle, một hệ điều hành MacOS chương trình dùng để xây dựng thị các trang web mà không cần bất kỳ mã hóa. Nó bao gồm một thiết kế trang web, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, các nút phương tiện truyền thông xã hội, các menu, nút radio, hộp kiểm tra, và các địa điểm di chuyển.

What is a SPARKLE file?

A SPARKLE file is a project created by River SRL Sparkle, a macOS program used to visually build websites without any coding. It contains a website design, which may include text, images, video, audio, social media buttons, menus, radio buttons, checkboxes, and scroll locations.

Cách mở .SPARKLE file

Để mở file .SPARKLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPARKLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPARKLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPARKLE do người dùng đóng góp.

  • River SRL Sparkle

Chuyển đổi file .SPARKLE

File .SPARKLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.