TID File

? Cách mở file .TID? Những phần mềm mở file .TID và sửa file lỗi. Convert N/A TID file sang định dạng khác.

.TID File Extension

   

File name TID File
File Type AVCHD Thumbnail File
Nhà phát triển Sony and Panasonic
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TID là file gì?

TID là Video Files – AVCHD Thumbnail File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony and Panasonic.

Tập tin được tạo ra bởi Sony và máy quay kỹ thuật số Panasonic; chứa thumbnail ảnh tĩnh của video được ghi lại trong AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) định dạng; tương tự như file .TDT; xuất hiện trong thư mục khi kết nối máy quay với máy tính; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a TID file?

File created by Sony and Panasonic digital camcorders; contains thumbnail stills of recorded video in the AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) format; similar to .TDT files; appears in folder when connecting camcorder to computer; not meant to be manually opened.

Cách mở .TID file

Để mở file .TID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TID do người dùng đóng góp.

  • Movie Maker
  • QuickTime
  • QuickTime
  • MIFES
  • AVCHDPlayer
  • Terminal Configuration Manager
  • Terminal Configuration Manager

Chuyển đổi file .TID

File .TID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.