Toxic chemical

Định nghĩa Toxic chemical là gì?

Toxic chemicalHóa chất độc hại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Toxic chemical – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất kỳ hóa được liệt kê như một loại hóa chất độc hại hoặc chất độc của một cơ quan quản lý như EPA.

Definition – What does Toxic chemical mean

Any chemical listed as a toxic chemical or toxicant by a regulatory agency such as EPA.

Source: ? Business Dictionary