Vivaldi

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Vivaldi – NA

Phần mềm Vivaldi

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Vivaldi là phần mềm gì?

Vivaldi là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Vivaldi là Version NA (cập nhật NA)

Vivaldi có thể tham khảo bất kỳ của loạt Vivaldi các sản phẩm từ Vivaldi Studio, còn được gọi là Go Vivaldi Inc Có ba của các chương trình này trong tổng số: phần mềm Vivaldi Vàng, phần mềm Vivaldi Plus, và Vivaldi PlayAlong. Vivaldi Gold là một giải pháp tác âm nhạc toàn diện bao gồm các thành phần, biên tập và các bộ phận sắp xếp của quá trình. Nó có thể được vận hành bằng chuột và bàn phím, mặc dù nó cũng có thể được nối với một thiết bị MIDI cho những người dùng muốn khả năng để xem bài phát biểu của họ chuyển thành các nốt nhạc thực sự. Chương trình Vivaldi Plus là một công cụ ghi chú và thành phần cũng nhưng là hơi nhẹ hơn đôi chút so với phiên bản Gold. Lựa chọn thứ ba và cuối cùng, Vivaldi PlayAlong, là miễn phí và về cơ bản là một giải pháp cho những người chỉ đơn giản là muốn chơi điểm số và rèn luyện tay nghề. Nó có tính năng chú thích màu và trang auto turning.All ba trong số những chương trình có sẵn trong cả tiếng Anh và tiếng Ý và chỉ tương thích với hệ điều hành Windows. Tất cả đều có chế độ demo miễn phí với việc sử dụng hạn chế và có thể được cài đặt trên Windows 7 và 8.

What is Vivaldi?

Vivaldi may refer to any of the Vivaldi series of products from Vivaldi Studio, also known as Go Vivaldi Inc. There are three of these programs in total: the Vivaldi Gold software, the Vivaldi Plus software, and the Vivaldi PlayAlong. Vivaldi Gold is a comprehensive musical authoring solution that covers the composition, editing and arrangement parts of the process. It can be operated by mouse and keyboard, although it can also be hooked up to a MIDI device for users who want the ability to see their keynotes transformed into actual musical notation. The Vivaldi Plus program is a notation and composition tool as well but is slightly lighter in features than the Gold edition. The third and final option, Vivaldi PlayAlong, is free and is basically a solution for those who simply want to play scores and practice their craft. It features colored annotations and auto page turning.All three of these programs are available in both English and Italian and are compatible only with Windows operating systems. All of them have free demo modes with restricted use and can be installed on Windows 7 and 8.

Các loại file được mở bởi Vivaldi

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Vivaldi có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HTMHTMLPDFSHTMLSVGWEBPXHTXHTML

Download Vivaldi

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg