NEF File

? Cách mở file .NEF? Những phần mềm mở file .NEF và sửa file lỗi. Convert Binary NEF file sang định dạng khác.

.NEF File Extension

   

File name NEF File
File Type Nikon Electronic Format RAW Image
Nhà phát triển Nikon
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (112 Bình chọn)

File .NEF là file gì?

NEF là Camera Raw Files – Nikon Electronic Format RAW Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nikon.

tập tin một NEF là một bức ảnh thô chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số Nikon. Nó được lưu trong một định dạng nén mà lưu trữ dữ liệu chính xác như nó đã bị bắt bởi CCD. NEF còn cả các file chứa siêu dữ liệu hình ảnh, trong đó bao gồm các ID máy ảnh và ống kính đã được sử dụng.

What is a NEF file?

An NEF file is a raw photo captured by a Nikon digital camera. It is saved in an uncompressed format that stores data exactly as it was captured by the CCD. NEF files also contain image metadata, which includes the camera ID and the lens that was used.

Cách mở .NEF file

Để mở file .NEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NEF do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Nikon ViewNX2
 • Adobe Photoshop 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • Adobe Photoshop Elements 2020
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems ACDSee Photo Studio

Chuyển đổi file .NEF

File .NEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert nef to pdf