WII File

? Cách mở file .WII? Những phần mềm mở file .WII và sửa file lỗi. Convert Binary WII file sang định dạng khác.

.WII File Extension

   

File name WII File
File Type Scrambled Wii Disc Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (13 Bình chọn)

File .WII là file gì?

WII là Disk Image Files – Scrambled Wii Disc Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

định dạng hình ảnh đĩa được sử dụng bởi các cộng đồng homebrew cho Nintendo Wii đĩa; tiết kiệm một trò chơi Wii trong một định dạng scrambled; có thể unscrambled và chuyển đổi sang định dạng .ISO với Wii Unscrambler và sau đó ghi ra đĩa chuẩn; đôi khi được dùng để sao lưu trò chơi Wii.

What is a WII file?

Disc image format used by the homebrew community for Nintendo Wii discs; saves a Wii game in a scrambled format; can be unscrambled and converted to the .ISO format with Wii Unscrambler and then burned to a standard disc; sometimes used for backing up Wii games.

Cách mở .WII file

Để mở file .WII click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WII bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WII

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WII do người dùng đóng góp.

  • Wii Unscrambler

Chuyển đổi file .WII

File .WII có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.