Zlib

Định nghĩa Zlib là gì?

ZlibZlib. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zlib – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Zlib là một loại phần mềm nén phát triển trong
giữa những năm 1990. Nó thường được dùng để cung cấp sử dụng hiệu quả hơn bộ nhớ và
khả năng xử lý. Zlib được sử dụng trong phần mềm máy tính cũng như chơi game
hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Zlib hoạt động trên một thuật toán đặc biệt, và ý tưởng của
đóng gói trong một wrapper. Nó có thể được tối ưu hóa cho các loại khác nhau của
dữ liệu. Zlib được sử dụng trong Linux kernel để thực hiện các giao thức máy chủ và các tập tin nén.
Nó được sử dụng trong máy chủ HTTP Apache để thực hiện HTTP và nó được sử dụng trong kiểm soát nhất định
hệ thống để lưu trữ các nội dung của đối tượng dữ liệu. Zlib cũng thường được sử dụng trong
các thiết bị như iPhone và PlayStation.

What is the Zlib? – Definition

Zlib is a type of compression software developed in the
mid-1990s. It is commonly used to provide more effective use of memory and
processor capability. Zlib is used in computer software as well as gaming
systems.

Understanding the Zlib

Zlib works on a particular algorithm, and the idea of
encapsulation within a wrapper. It can be optimized for different types of
data. Zlib is used in Linux kernels to implement server protocols and compress files.
It is used in Apache HTTP server to implement HTTP and It is used in certain control
systems to store the contents of data objects. Zlib is also often used in
devices like the iPhone and PlayStation.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Web Server
  • HTTP Request Header
  • File Compression
  • Lossless Compression
  • Linux
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm