APB File

? Cách mở file .APB? Những phần mềm mở file .APB và sửa file lỗi. Convert N/A APB file sang định dạng khác.

.APB File Extension

   

File name APB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .APB là file gì?

APB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .APB file

Để mở file .APB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APB do người dùng đóng góp.

  • APLI Business Card Software
  • Audio Precision AP2700
  • Audio Precision AP2700
  • TREND Pilot
  • APLI Business Card Software SE
  • Decadry Business Card Software SE
  • Decadry Business Card Software SE

Chuyển đổi file .APB

File .APB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.