ARS File

? Cách mở file .ARS? Những phần mềm mở file .ARS và sửa file lỗi. Convert N/A ARS file sang định dạng khác.

.ARS File Extension

   

File name ARS File
File Type 1After Effects Render Settings File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .ARS là file gì?

ARS là Settings Files – 1After Effects Render Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi After Effects, một chương trình sử dụng để tạo đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh điện ảnh; tiết kiệm tài sản mà xác định chất lượng của video đầu ra; có thể là một tập tin cài đặt kèm theo After Effects hoặc một cấu hình tùy chỉnh được tạo ra bởi người sử dụng; cho phép thiết lập để được tái sử dụng trên nhiều phiên rendering.

What is a ARS file?

Settings file created by After Effects, a program used for creating motion graphics and cinematic visual effects; saves properties that define the quality of the output video; can be a settings file included with After Effects or a custom profile created by the user; enables settings to be reused across multiple rendering sessions.

Cách mở .ARS file

Để mở file .ARS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARS do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • QuickTime

Chuyển đổi file .ARS

File .ARS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.