Catalytic cracking

Định nghĩa Catalytic cracking là gì?

Catalytic crackingCracking xúc tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Catalytic cracking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình lọc hóa dầu khí trong đó dầu nặng được đưa qua buồng kim loại (gọi là bánh quy giòn xúc tác hoặc bánh quy giòn mèo) dưới áp lực và nhiệt độ cao trong sự hiện diện của chất xúc tác như nhôm, silic, hoặc zeolit. sôi này phá vỡ lên nặng, lớn, và các phân tử dầu chuỗi dài phức tạp hơn vào và phân tử ngắn chuỗi nhẹ hơn, nhỏ hơn, đơn giản hơn như những người trong xăng.

Definition – What does Catalytic cracking mean

Petroleum refinery process in which heavy oil is passed through metal chambers (called catalytic crackers or cat crackers) under pressure and high temperature in the presence of catalysts such as alumina, silica, or zeolites. This boiling breaks up heavy, large, and more complex long-chain oil molecules into lighter, smaller, and simpler short-chain molecules such as those of gasoline.

Source: ? Business Dictionary