CDY File

? Cách mở file .CDY? Những phần mềm mở file .CDY và sửa file lỗi. Convert N/A CDY file sang định dạng khác.

.CDY File Extension

   

File name CDY File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CDY là file gì?

CDY là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .CDY file

Để mở file .CDY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDY do người dùng đóng góp.

  • Cinderella2

Chuyển đổi file .CDY

File .CDY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.