Durable goods orders

Định nghĩa Durable goods orders là gì?

Durable goods ordersĐơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Durable goods orders – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dữ liệu cho thấy đơn đặt hàng mới cho người tiêu dùng lâu bền, một chỉ số tuyệt vời trong những xu hướng trong lĩnh vực sản xuất.

Definition – What does Durable goods orders mean

Data indicating new orders for consumer durables, an excellent indicator of the trends in the manufacturing sector.

Source: ? Business Dictionary