England

Định nghĩa England là gì?

EnglandNước Anh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ England – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, tạo thành phần lớn của miền Nam khu vực sông Tweed (chảy qua khu vực miền núi phía nam của Scotland) và bao gồm cả thủ đô London.

Definition – What does England mean

Part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, made up largely of the area south of river Tweed (flowing through the southern uplands of Scotland) and including the capital London.

Source: ? Business Dictionary