HRS File

? Cách mở file .HRS? Những phần mềm mở file .HRS và sửa file lỗi. Convert N/A HRS file sang định dạng khác.

.HRS File Extension

   

File name HRS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HRS là file gì?

HRS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .HRS file

Để mở file .HRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HRS do người dùng đóng góp.

  • POD HD Pro Edit
  • Herlitz Beschriftungssoftware
  • Herlitz Beschriftungssoftware

Chuyển đổi file .HRS

File .HRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.