IC3 File

? Cách mở file .IC3? Những phần mềm mở file .IC3 và sửa file lỗi. Convert Binary IC3 file sang định dạng khác.

.IC3 File Extension

   

File name IC3 File
File Type High Resolution Imagic Graphics File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .IC3 là file gì?

IC3 là Raster Image Files – High Resolution Imagic Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Imagic phim và hình ảnh đồ họa được sử dụng bởi hệ thống Atari ST cũ, mà đã ngưng vào đầu những năm 1990; chứa một độ phân giải cao hình ảnh màu bitmap, trái ngược với các phương tiện (.IC2) và các phiên bản độ phân giải thấp (.IC1).

What is a IC3 file?

Imagic Film and Picture graphic used by the older Atari ST systems, which were discontinued in the early 1990s; contains a high resolution color bitmap image, in contrast to the medium (.IC2) and low (.IC1) resolution versions.

Cách mở .IC3 file

Để mở file .IC3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IC3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IC3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IC3 do người dùng đóng góp.

  • Lemkesoft GraphicConverter

Chuyển đổi file .IC3

File .IC3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.