IPV File

? Cách mở file .IPV? Những phần mềm mở file .IPV và sửa file lỗi. Convert N/A IPV file sang định dạng khác.

.IPV File Extension

   

File name IPV File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IPV là file gì?

IPV là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .IPV file

Để mở file .IPV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPV do người dùng đóng góp.

  • ipla
  • CLIP STUDIO PAINT
  • CLIP STUDIO PAINT
  • IP Pan Viewer

Chuyển đổi file .IPV

File .IPV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.