MultiSigno Verify

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MultiSigno Verify – NA

Phần mềm MultiSigno Verify

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MultiSigno Verify là phần mềm gì?

MultiSigno Verify là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MultiSigno Verify là Version NA (cập nhật NA)

Signo được thực hiện để hoạt động như một người quản lý hotkey đầy đủ bằng cách sử dụng một trong hai textkeys hoặc phím nóng. Mục đích chính của nó là để giúp người dùng tăng năng suất của họ. Signo hiện đang hỗ trợ cho những hành động HTML và văn bản. chức năng tương tự này được sử dụng với các hành động tự động, cho phép mô tả của một danh sách các sửa chữa hoặc sửa chữa lời cho việc sửa chữa ngay lập tức từ trong khi người dùng đang gõ. Signo lặng lẽ chạy trên khay hệ thống của máy tính để bàn. Nó cho phép người dùng sắp xếp các phím nóng khác nhau và kết nối họ với nhiều hành động. Bên cạnh đó, công cụ này cũng có thể mô tả nhiều phím văn bản là những từ ngắn, đặc biệt là ít hơn 10 ký tự bắt đầu bằng #. Sau chữ đã được đánh máy, công cụ sẽ tự động xóa nó và thay thế bằng các hành động chính xác.

What is MultiSigno Verify?

Signo is made to function as a full hotkey manager by using either textkeys or hotkeys. The main goal of which is to help users increase their productivity. Signo is currently supported for the HTML and text actions. This similar functionality is utilized with the Auto actions, which allow the description of a list of correcting or corrected words for the immediate correction of words while the user is typing. Signo quietly runs on a desktop’s tray bar. It allows users to organize different hotkeys and their connection with multiple actions. Aside from this, the tool can also describe many text keys which are short words, specifically less than 10 characters that begin with a #. After the word has been typed, the tool will automatically delete it and replace it with the correct action.

Các loại file được mở bởi MultiSigno Verify

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MultiSigno Verify có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MSSIGN

Download MultiSigno Verify

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg