Non-scheduled

Định nghĩa Non-scheduled là gì?

Non-scheduledKhông theo lịch trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Non-scheduled – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không có khung thời gian cố định hoặc thời gian biểu.

Definition – What does Non-scheduled mean

Having no fixed timeframe or timetable.

Source: ? Business Dictionary