NVDA

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NVDA – NA

Phần mềm NVDA

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NVDA là phần mềm gì?

NVDA là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NVDA là Version NA (cập nhật NA)

NVDA hoặc NonVisual Desktop Access là một trình đọc màn hình Python-based. Mã nguồn mở và có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí, nó có khả năng chuyển đổi các yếu tố trực quan trên màn hình máy tính thành âm thanh và chữ nổi đầu ra, cựu thông qua một bộ tổng hợp giọng nói và sau này thông qua một màn hình chữ nổi làm mới. hiển thị màn hình của kiểu như thế này cũng như màn hình độc giả-thường được sử dụng bởi tầm nhìn khiếm. Không phải tất cả các ứng dụng máy tính là hoàn toàn điều hướng thông qua NVDA, nhưng nhiều người trong các hoạt động máy tính phổ biến hơn có thể được quản lý thông qua các chương trình. Ví dụ, người dùng có thể dễ dàng di chuyển và sử dụng các chương trình Microsoft Office bằng cách sử dụng các phần mềm, và có thể tận dụng Outlook với sự giúp đỡ của nó. Cũng vậy với một số các phần mềm văn phòng miễn phí phổ biến hơn đi xung quanh, bao gồm OpenOffice. Người dùng có thể duyệt web và quản lý các tài khoản email của họ thông qua Mozilla quá. phiên bản mới của chương trình làm việc ngay cả với Windows 8 để cung cấp cho người dùng màn hình cảm ứng tương thích. NVDA có một người sử dụng và phát triển cộng đồng năng động và vẫn đang được phát triển. Nó có thể chạy trên cả hai môi trường 32-bit và 64-bit. Hơn 40 ngôn ngữ đã được hỗ trợ bởi chương trình, mặc dù nó là có thể sử dụng duy nhất trên hệ thống Windows.

What is NVDA?

NVDA or NonVisual Desktop Access is a Python-based screen reader. Open-source and usable at no cost, it is capable of converting visual elements on a computer screen into audio and Braille output, the former through a speech synthesizer and the latter through a refreshable Braille display. Screen displays of this type—as well as screen readers—are generally used by the vision-impaired. Not all computer applications are completely navigable through NVDA, but many of the more common computer operations can be managed through the program. For example, users can easily navigate and use the Microsoft Office programs using the software, and can make use of Outlook with its help. The same goes for some of the more popular free office suites going around, including OpenOffice. Users can browse the Web and manage their email accounts via Mozilla too. Newer versions of the program even work with Windows 8 to give users touchscreen compatibility. NVDA has an active user and developer community and is still being developed. It can run on both 32-bit and 64-bit environments. More than 40 languages are already supported by the program, although it is usable only on Windows systems.

Các loại file được mở bởi NVDA

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NVDA có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NVDA-ADDON

Download NVDA

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg