PL5 File

? Cách mở file .PL5? Những phần mềm mở file .PL5 và sửa file lỗi. Convert N/A PL5 file sang định dạng khác.

.PL5 File Extension

   

File name PL5 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PL5 là file gì?

PL5 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .PL5 file

Để mở file .PL5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PL5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PL5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PL5 do người dùng đóng góp.

  • 3D Home Architect Application
  • Chief Architect Home Designer Suite
  • Chief Architect Home Designer Suite
  • Better Homes and Gardens Home Designer
  • Chief Architect Application
  • Better Homes and Gardens Home Designer Professional
  • Better Homes and Gardens Home Designer Professional

Chuyển đổi file .PL5

File .PL5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.