Priority

Định nghĩa Priority là gì?

PrioritySự ưu tiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Priority – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được thành lập vào quyền một số cao độ, tầm quan trọng, ưu tiên, hay cấp bậc hơn những người khác.

Definition – What does Priority mean

Established right to a certain higher degree, importance, precedence, or rank over others.

Source: ? Business Dictionary