SE File

? Cách mở file .SE? Những phần mềm mở file .SE và sửa file lỗi. Convert Text SE file sang định dạng khác.

.SE File Extension

   

File name SE File
File Type Shuttle Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (12 Bình chọn)

File .SE là file gì?

SE là Text Files – Shuttle Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin chứa mã viết bằng ngôn ngữ Shuttle, một ngôn ngữ đánh dấu nhẹ có thể được chuyển đổi thành HTML5.

What is a SE file?

File containing code written in the Shuttle language, a lightweight markup language that can be converted into HTML5.

Cách mở .SE file

Để mở file .SE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SE do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • CompleteEASE
  • CompleteEASE
  • Visma Administration
  • TaTa MinNa

Chuyển đổi file .SE

File .SE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.