SLD File

? Cách mở file .SLD? Những phần mềm mở file .SLD và sửa file lỗi. Convert Binary SLD file sang định dạng khác.

.SLD File Extension

   

File name SLD File
File Type 1AutoCAD Slide File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .SLD là file gì?

SLD là Raster Image Files – 1AutoCAD Slide File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Trượt tập tin được tạo ra bởi chương trình “mslide”, được bao gồm như là một phần của quá trình cài đặt phần mềm AutoCAD; chứa một hình ảnh chụp được chụp bằng giao diện hiện tại của bản vẽ; sử dụng cho các tài liệu trình bày trong đánh giá thiết kế.

What is a SLD file?

Slide file created by the “mslide” program, which is included as part of the AutoCAD software installation; contains an image capture that is taken using the current view of the drawing; used for presentation materials during design reviews.

Cách mở .SLD file

Để mở file .SLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLD do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020

Chuyển đổi file .SLD

File .SLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.