SoundTap Streaming Audio Recorder

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download SoundTap Streaming Audio Recorder – NA

Phần mềm SoundTap Streaming Audio Recorder

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

SoundTap Streaming Audio Recorder là phần mềm gì?

SoundTap Streaming Audio Recorder là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của SoundTap Streaming Audio Recorder là Version NA (cập nhật NA)

SoundTap Streaming Audio Recorder là một chương trình phần mềm từ NCH Software, được sử dụng để ghi lại bất kỳ tập tin âm thanh đang phát trên máy tính của bạn, dù là thông qua truyền trực tiếp hoặc thông qua một trước khi ghi tập tin âm thanh được chơi thông qua Internet. Người sử dụng có thể chọn lưu tập tin trong MP3 định dạng WAV. Bạn có thể ghi bài hát chơi trên một chương trình phát thanh trực tuyến, một webcast, hội nghị trực tuyến và âm thanh thậm chí từ một sân chơi chương trình truyền hình trên Internet. Các phần mềm công trình bên cạnh Quorum Hội nghị Server, mà là một chương trình truyền hình hội nghị điện thoại từ NCH, để ghi lại gọi trong các cuộc gọi thông qua máy chủ. Để ghi các tập tin âm thanh khác, hạn chế duy nhất là nó không ghi lại các file âm thanh trực tiếp thông qua một cầu thủ bảo vệ bởi DRM. Tương tự như vậy, phần mềm này không ghi tập tin âm thanh được DRM-bản sao bảo vệ. Chương trình này rất dễ sử dụng. Khi bạn đóng một tập tin âm thanh trên máy tính mà bạn muốn ghi lại, bạn chỉ cần mở giao diện người dùng và nhấp vào tùy chọn “Start Recording”. Bạn sẽ thấy một bản cập nhật sự tiến bộ của bản ghi trực tiếp từ giao diện người dùng, ví dụ: SoundTap đang khởi chạy, Ghi chế độ bật, SoundTap ghi khởi động thành công, SoundTap đang nhận được một dòng âm thanh, và bắt đầu ghi âm mới.

What is SoundTap Streaming Audio Recorder?

SoundTap Streaming Audio Recorder is a software program from NCH Software, used for recording any audio file that is playing on your computer, whether through live streaming or through a pre-recorded audio file that is playing through the Internet. The user has a choice of saving the files in MP3 of WAV format. You can record songs playing on a radio program online, a webcast, online conferences and even sounds from a TV program playing on the Internet. The software works alongside Quorum Conference Server, which is a phone conferencing program from NCH, to record dialed-in calls through the server. For recording of other audio files, the only limitation is that it does not record audio files streamed through a DRM-protected player. Likewise, the software does not record audio files that are DRM-copy protected. The program is very easy to use. Once you play an audio file on the computer that you want to record, you simply open the User Interface and click on the “Start Recording” option. You will see an update of the progress of the recording directly from the UI, i.e. SoundTap is initializing, Record mode is on, SoundTap Recorder started successfully, SoundTap is receiving an audio stream, and Starting a new recording.

Các loại file được mở bởi SoundTap Streaming Audio Recorder

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm SoundTap Streaming Audio Recorder có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download SoundTap Streaming Audio Recorder

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg