SSF File

? Cách mở file .SSF? Những phần mềm mở file .SSF và sửa file lỗi. Convert Binary SSF file sang định dạng khác.

.SSF File Extension

   

File name SSF File
File Type 1Trimble Standard Storage Format File
Nhà phát triển Trimble Navigation
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (57 Bình chọn)

File .SSF là file gì?

SSF là GIS Files – 1Trimble Standard Storage Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Trimble Navigation.

Hồ SSF là tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Trimble ứng dụng phần mềm lập bản đồ GIS, được sử dụng với các thiết bị GPS để dữ liệu thực địa thu thập. Nó chứa GPS vị trí dữ liệu được ghi từ một thiết bị Trimble. file SSF được sử dụng để đăng nhập dữ liệu GPS và tạo tùy chỉnh hệ tọa độ.

What is a SSF file?

An SSF file is data file used by Trimble GIS mapping software applications, which are used with GPS devices to collect field data. It contains GPS position data recorded from a Trimble device. SSF files are used to log GPS data and create custom coordinate systems.

Cách mở .SSF file

Để mở file .SSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSF do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop with Trimble GPS Analyst plug-in
  • PotPlayer
  • PotPlayer
  • KMPlayer
  • Sigma Data Center
  • GPS Pathfinder Office
  • GPS Pathfinder Office

Chuyển đổi file .SSF

File .SSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.