T49 File

? Cách mở file .T49? Những phần mềm mở file .T49 và sửa file lỗi. Convert N/A T49 file sang định dạng khác.

.T49 File Extension

   

File name T49 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .T49 là file gì?

T49 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .T49 file

Để mở file .T49 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T49 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T49

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T49 do người dùng đóng góp.

  • WinHP

Chuyển đổi file .T49

File .T49 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.