Xming-fonts

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Xming-fonts – NA

Phần mềm Xming-fonts

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Xming-fonts là phần mềm gì?

Xming-fonts là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Xming-fonts là Version NA (cập nhật NA)

Xming là một máy chủ chính cho Microsoft Windows. Máy chủ này là một độc bản Windows, có nghĩa là nó không cần cài đặt máy cụ thể hoặc truy cập vào Windows registry. Xming là an toàn một khi nó được sử dụng với SSH. Nó tùy chứa một ứng dụng PuTTY Liên kết SSH tiên tiến, cũng như một gói thay thế PuTTY. Xming có cài đặt trong đó bao gồm mã thực thi, và các thư viện được xây dựng bởi nhà phát triển trưởng Projeck Xming của tên Colin Harrison. Mesa, cùng với Microsoft WGL và GLX Mời tương tác OpenGL ba chiều và hai chiều đồ họa trong suốt render mạng. Windows là có sẵn cho card đồ họa có hỗ trợ OpenGL. PuTTY là giả lập Dự án Xming của tích hợp và lý tưởng X terminal cho Microsoft Windows. Nó thay thế bất kỳ yêu cầu đối với một lớp tương thích POSIX API phiền hà, và một thư mục mô phỏng gắn kết điểm. Xming đã được gạch chéo biên soạn trên Linux cho các cửa sổ Microsoft. Nó sử dụng MinGW-w64, chủ yếu đến từ mã nguồn X.Org kinh điển với các bản vá lỗi ứng dụng. Nó được giữ an toàn và hiện tại với thông tin cập nhật đến từ các trang web chính thức, XKB, FreeType, pthreads-Win32, XCB, Mesa, freedesktop Bugzilla, và PuTTY. Trình cài đặt bổ sung cũng cho phông chữ lõi X tiêu chuẩn, cũng như tùy chọn phông chữ thay thế Bitstream Vera từ DejaVue

What is Xming-fonts?

Xming is a primary server for Microsoft Windows. This server is a standalone native Windows, meaning it doesn’t need a machine-specific installation or access to the Windows registry. Xming is secure once it is used with SSH. It optionally contains an advanced PuTTY Link SSH client, as well as a PuTTY replacement package. Xming has installers which include executable code, and libraries built by Projeck Xming’s chief developer named Colin Harrison. Mesa, alongside Microsoft WGL and GLX offers interactive OpenGL three-dimensional and two-dimensional network transparent graphics rendering. Windows is available for graphics cards that support OpenGL. PuTTY is Project Xming’s integrated and ideal X terminal emulator for Microsoft Windows. It replaces any requirement for a burdensome POSIX API compatibility layer, and a simulated directory mount points. Xming has been crossed-compiled on Linux for Microsoft windows. It utilizes MinGW-w64, mostly coming from canonical X.Org source codes with applied patches. It is kept secure and current with updates coming from the official website, XKB, FreeType, Pthreads-Win32, XCB, Mesa, Freedesktop Bugzilla, and PuTTY. The additional installer also gives standard core X fonts, as well as optional Bitstream Vera replacement fonts from DejaVue

Các loại file được mở bởi Xming-fonts

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Xming-fonts có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) XLAUNCH

Download Xming-fonts

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg