XX File

? Cách mở file .XX? Những phần mềm mở file .XX và sửa file lỗi. Convert N/A XX file sang định dạng khác.

.XX File Extension

   

File name XX File
File Type XXEncoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (25 Bình chọn)

File .XX là file gì?

XX là Compressed Files – XXEncoded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

7-bit file văn bản ASCII mã hóa với mã hóa XX (XXEncoding), một phương pháp mã hóa mà chỉ sử dụng ký tự chữ và số, và dấu cộng và trừ.

What is a XX file?

7-bit ASCII text file encoded with XX encoding (XXEncoding), an encoding method that uses only alphanumeric characters, and the plus and minus signs.

Cách mở .XX file

Để mở file .XX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XX do người dùng đóng góp.

  • Acubix PicoZip
  • ConeXware PowerArchiver
  • ConeXware PowerArchiver
  • Corel WinZip 24
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .XX

File .XX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.