Competitive price

Định nghĩa Competitive price là gì?

Competitive priceGiá cả cạnh tranh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Competitive price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mức giá thấp hơn được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh, hoặc một mức giá tiến bắt mắt hơn vì ưu đãi bổ sung, chẳng hạn như điều khoản thanh toán lâu hơn.

Definition – What does Competitive price mean

A price lower than that offered by the competitors, or a price made more attractive because of added incentives, such as longer payment terms.

Source: ? Business Dictionary