Division

Định nghĩa Division là gì?

DivisionPhân công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Division – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho đơn vị kinh doanh.

Definition – What does Division mean

Alternative term for business unit.

Source: ? Business Dictionary